česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Úprava Druzcovského potoka
13. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Úprava Druzcovského potoka V minulosti docházelo v obci Druzcov při jarním tání a při letních přívalových deštích k částečným záplavám a následným škodám na majetku. Na podnět města a místních občanů správce toku navrhl opatření sestávající ze dvou etap. Horní část již byla zrealizována a tok je upraven. Na střední a spodní část byl v posledních dvou letech připravován projekt na úpravu toku a ten si vyžadoval souhlas jednotlivých vlastníků pozemků a nemovitostí. Bohužel, někteří majitelé pozemků souhlas s úpravou toku nedali, nelze tudíž v realizaci pokračovat. Na základě výše uvedeného chceme občany informovat, že práce na projektové dokumentaci navržené stavby „Druzcovský potok“ byly v závěru roku 2016 ukončeny. Správce toku nadále s navrženou stavbou neuvažuje. Morální zodpovědnost za další případné škody způsobené velkou vodou padá tímto na občany, kteří tato protipovodňová opatření neumožnili.

Jiří Hauzer, starosta

Občané se seznámili s několika návrhy úprav veřejných prostranství
5. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Prezentace veřejných prostorů 2017 Ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhlo na veřejném zasedání městského zastupitelstva v aule radnice představení několika dalších návrhů úprav veřejných prostranství v Osečné, Lázních Kundraticích. Po úvodním slovu starosty města odprezentoval pan architekt Valert několik návrhů – občané se postupně seznámili se zhotovenými návrhy na parkoviště u Kundratické ul., prostranství u panelového domu, prostranství u stromu při Českolipské ul. – u Beranů a výhled u lípy při ul. Březový háj. Na závěru proběhla k jednotlivým prostranstvím diskuse.

Jednotlivé návrhy úprav veřejných prostranství v Osečné, Lázních Kundraticích budou postupně umisťovány do rubriky Připravované koncepty města Osečná.

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
1. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2017.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2017. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 20.3.2017 do 4.4.2017. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 26.2.2017, usnesení č. 5/2017.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Díky našim hasičům vznikla bezpečná ledová plocha na bruslení
29. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Ledová plocha na bruslení Na hřišti vedle jídelny Základní školy vznikla veřejná ledová plocha na bruslení. Bezpečnou ledovou plochu připravili místní dobrovolní hasiči a pro veřejnost je zdarma.

Moc děkujeme!


Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze v Chrastné vyhráli Volejník s Klauzem
28. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Mistrovství ČR dvojic na ledové ploché dráze V sobotu 28. ledna 2017 proběhl v Chrastné první závod Mistrovství České republiky dvojic na ledové ploché dráze. Na dobře připraveném ovále se utkalo celkem 8 jezdců. V tomto prvním klání nakonec zvítězili Lukáš Volejník s Janem Klauzem. Druzí skončili otec a syn Hutlovi a třetí místo vybojovali David Lizák a Robert Růžička. Jan Pecina s Martinem Běhalem skončili čtvrtí. Memoriál Saši Kopeckého vyhrál nepřekonatelný Lukáš Hutla.


Výsledky prvního závodu MČR dvojic v Chrastné:

1. Tým SK Osečná I – 26 bodů

 • Lukáš Volejník (3,2,3,3,2,2) 15
 • Jan Klauz (2,3,2,3,1,1) 11

2. Tým ZP Pardubice – 23 bodů

 • Lukáš Hutla (3,3,3,3,3,3) 18
 • Radek Hutla (1,1,2,1,0,0) 5

3. Tým – 12 bodů

 • David Lizák (0,E,1,2,1,1) 5
 • Robert Růžička (1,1,0,0,2,3) 7

4. Tým SK Osečná II – 11 bodů

 • Jan Pecina (2,2,1,1,3,F) 9
 • Martin Běhal (0,0,0,0,0,2) 2


Výsledky Memoriálu Saši Kopeckého:

 1. Lukáš Hutla
 2. Lukáš Volejník
 3. Jan Pecina
 4. Robert Růžička
 5. David Lizák
 6. Martin Běhal
 7. Radek Hutla

Pozn.: Jan Klauz se nezúčastnil vinou závady na spojce

Úhrada místních poplatků
12. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

1) Poplatek za odpad:

 • Číslo účtu: 3522461/0100
 • VS: 1340
 • Poplatek za odpad je 500,– Kč na rok za 1 osobu. Děti do čtyř let věku a senioři starší 70 let platí polovinu to je 250,– Kč za osobu na rok.
 • Poplatek je nutné uhradit do 15. 2. 2017 minimálně ve výši jedné poloviny poplatku a k 15. 8. 2017 – 2. splátka.

2) Poplatek ze psů:

 • Číslo účtu: 3522461/0100
 • VS: 1341
 • Poplatek ze psů je 100,– Kč na jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 150,– Kč za rok.
 • Poplatek uhraďte do 31. 3. 2017.

Všechny poplatky lze rovněž uhradit do pokladny městského úřadu u paní Pohořelé, tel: 485 179 208

Pozvánka
11. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Pozvánka Vážení občané,

i v letošním roce se zabýváme problémem úpravy veřejných prostranství v Osečné Lázních Kundraticích. Vybráno bylo 20 prostranství, která by bylo vhodné upravit tak, aby co nejúčelněji mohla sloužit současným potřebám občanů. K tomuto účelu byla vybrána firma pana architekta Valerta.

V současnosti již máme několik dalších návrhů případné realizace. Návrhy jsou zhotoveny na parkoviště u Kundratické ul., prostranství u panelového domu, prostranství u stromu při Českolipské ul. – u Beranů a výhled u lípy při ul. Březový háj.

Příprava tohoto projektu byla projednávána již na několika veřejných zasedáních zastupitelstva, avšak s návrhem se seznámila jen hrstka našich občanů. Z tohoto důvodu svolávám na 26. 1. 2017 od 18.00 hodin v aule radnice veřejné zasedání, kde bude jeden z bodů jednání představení těchto jednotlivých návrhů. Byl bych velmi rád, kdyby se ti, co se o problém zajímají, tohoto zasedání zúčastnili.

Jiří Hauzer, starosta

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.